Herbert Stam

Uitbeelden van innerlijke processen

 
 

Geboren in een creatieve familie (1945) begon ik al vroeg te tekenen. Maar ik kon niet zomaar vrij tekenen. Ik had een doel nodig, een verbinding met iets of iemand en dan kwam de inspiratie als vanzelf. Ik wist echter niet dat dat een talent was en deed er verder niks mee.


Maar wat in ons is wil, vroeger of later, naar buiten. En zo was het ook bij mij. Eind 1986 had ik een bijna-dood-ervaring. Ik stond naast mijn lichaam met een subtiel lichaam en voor me stond een engel. Hij bracht me naar een wereld van Licht en Liefde waar ik drie dagen mocht verblijven. Daarna moest ik terug naar de aarde. Eerst afmaken waarvoor je op aarde gekomen bent.


Terug op aarde begon ik daarom te werken aan alles wat mij hinderde te worden wie ik blijkbaar kon zijn; ongeacht wat een ander daarvan vindt. Ik deed een opleiding zus en een opleiding zo en volgde workshops en op een bepaald moment begon ik te tekenen, zoals het spiritueel was bedoeld. Het werd me doorgegeven vanuit de wereld van licht en liefde, de wereld van Engelen en Christusbewustzijn verbonden met de Wijsheid uit het Oosten.


En zo ontstaan dan tekeningen als hierboven. Ze bevatten de kleuren en energie-frillingen van de lichtwereld en ze zijn bedoeld voor de innerlijke persoon. Ik kan ze voorzien van aanwijzingen voor een diepere afstemming en meditatie maar ik geef geen uitleg omtrent de betekenis. Het gaat hier niet om het hoofd maar om het gevoel, om het hart en de ziel.


Het maken van tekeningen is echter niet mijn doel. Het gaat mij om de mens en diens innerlijke proces naar de wereld van licht en liefde. Veelal stem ik me dan af op een poort van licht met een persoon van licht die ons welkom heet. En dan gaat het om de stappen die iemand zet of juist niet zet om het doel zo dicht mogelijk te benaderen. Mij gaat het om bewustwording dat we innerlijk allemaal wezens zijn van licht en liefde maar dat ons vaak van alles in de weg zit dat ons hindert dat aan de wereld te laten zien. Het lolgo hieronder illustreert dat proces.


Ik werk overigens niet commercieel en heb ook geen praktijk. Mij gaat het om dienstbaarheid in een contact van hart tot hart. Dat kan een op een maar ook met een klein groepje. En dat alles op basis van donatie. Dus, nodig me uit of nodig jezelf uit om elkaar te ontmoeten.
Bij de link hieronder vind je geen uitgebreide verslagen of uitleg maar alleen de essentie van wat ik doe. Er zijn een aantal tekeningen te zien en wat andere creatief werk dat daarbij aansluit. En de leraar in mij vertelt een verhaaltje om even bij stil te staan.


In liefde en vriendschap,

Herbert


Links